Contact Us

Jiaxing REGA Electric Co., Ltd.

  • Address: 318 xin nong road,Jiaxing, zhejiang, China
  • Email: [email protected]
  • TEL:+86-573-83998019
  • FAX:+86-573-83998019, 83998118